D73a114caefef3066dfbe44a2df28b54c93428bc
Fotografihuset

Opening: Zanele Muholi - Somnyama Ngonyama

Zanele Muholi
  • 19:00
    21:00

©Zanele Muholi. Courtesy of Stevenson, Cape Town/Johannesburg/Amsterdam and Yancey Richardson, New York

Fotografihuset

Staticmap?center=59.905012,10.753042&zoom=16&size=363x220&markers=59.905012,10

Contact details

Sukkerbiten, Nylandsveien 28, 0150 Oslo